ISLAM.EE ei ole ühtegi konkreetset poliitilist ega religioosset seisukohta propageeriv väljaanne. Tegemist on puhtalt informatiivse infokanaliga ehk siis ISLAM.EE on avatud erinevatele islamisse ja Lähis-Ida poliitikasse puutavatele vaadetele. Arvamusi, ettepanekuid, kriitikat ja kaastöid ootame aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISLAM.EE eesmärk on pakkuda igakülgset infot Lähis-Ida kultuurist, religioonist ja poliitilisest olukorrast. Meil puudub suurte ajakirjandusväljaannetele iseloomulik teatud huvigruppidele orienteeritud tsensuur. Teisisőnu, ISLAM.EE laseb autoritel öelda, mida nad mőtlevad. Avaldatakse nii kodumaiste ekspertide arvamusi kui ka välisekspertide artikleid. Soovime pakkuda ka hulga huvitavaid intervjuusid ning avaldada teaduslikke uurimusi.

www.islam.ee

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.